Kuulutukset

Alla on listattuna viimeiset 100 kuulutusta.
Voit myös hakea kuulutuksia kuulutuslajin ja hakutekstin perusteella. Siirry suoraan kuulutusten hakuun.

Voit avata kuulutusasiakirjatiedoston klikkaamalla sen Nimikettä. Liitteitä voit katsoa klikkaamalla kyseisen kuulutuksen kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Haetut kuulutukset (näytetään 46/46 kpl)
Laatija
Kuulutuslaji
Nähtävillä
Nimike
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Kaavoitus
24.6.2021 - 2.8.2021
Kuulutus lainvoimasta Rukan asemakaavan muutos korttelissa 136 sekä siihen liittyvillä retkeily- ja ulkoilu- ja katualueilla.
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Kaavoitus
24.6.2021 - 30.7.2021
Kaavakuulutus ilmoitetaan seuraavien kaavahankkeen vireille tulosta ja pidetään ko. kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.6.-30.7.2021 Kuusamon kaupungin maankäytön osastolla
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
24.6.2021 - 23.7.2021
Kuulemispyyntö kiinteistönomistajille yleisen turvallisuuden vuoksi perustettujen metsästysrajoitusten jatkamiseksi, sekä uusien metsästysrajoitusten perustamiseksi Syötteen, Taivalvaaran, Ruka-Valtavaara-Pyhävaaran, Juuman ja Hossan alueilla viiden (5)
Liitteet: 1 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Julkipanot
23.6.2021 - 8.7.2021
Kaavoitusarkkitehdin suunnittelutarveratkaisu 24.6.2021
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Julkipanot
22.6.2021 - 7.7.2021
Rakennuslupapäätökset 23.6.2021
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Toimielinten kokoukset
21.6.2021 - 31.12.2021
Kuusamon kaupunginvaltuuston kokoukset syyskaudella 2021
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
17.6.2021 - 5.7.2021
Kuntavaalien 2021 tuloksen vahvistaminen
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Julkipanot
17.6.2021 - 2.7.2021
Rakennuslupapäätökset 18.6.2021
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
17.6.2021 - 1.7.2021
Maankäyttö- ja rakennuslain 133 § sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 § mukainen kuuleminen Europinta Oy osoitteeseen Valkeisvaarantie 10, Rukatunturi.
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
15.6.2021 - 30.6.2021
Pohjois-Pohjanmaan liiton Maakuntavaltuusto kokouksen 7.6.2021 pöytäkirja sähköisesti nähtävänä
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Kaavoitus
15.6.2021 - 30.6.2021
KUULUTUS
Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta
yksittäistapaukseen

Liitteet: 0 kpl
Kantola Matleena Kuusamon kaupunki
Julkipanot
14.6.2021 - 29.6.2021
Kaavoitusteknikon poikkeamispäätökset 15.6.2021
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
14.6.2021 - 28.6.2021
Maankäyttö- ja rakennuslain 133 § sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 § mukainen kuuleminen Kiinteistö Oy Kuusamon Vuokratalot osoitteeseen Noitarummuntie 2-4, Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
11.6.2021 - 28.6.2021
Maankäyttö- ja rakennuslain 133 § sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 § mukainen kuuleminen Digita Oy osoitteeseen Tahkolanrannantie 35
Liitteet: 0 kpl
Kantola Matleena Kuusamon kaupunki
Valitse
11.6.2021 - 31.12.2021
Kaupunginhallituksen kokoukset syyskaudella 2021
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Ympäristönsuojelu
11.6.2021 - 19.7.2021
Kuulutus päätöksen antamisesta 11.6.2021 MSL Hyrkäs Oy:n ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta (louhinta ja murskaus) tilalla 305-413-58-4, Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Kantola Matleena Kuusamon kaupunki
Julkipanot
10.6.2021 - 28.6.2021
Rakennuslupapäätökset 11.6.2021
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Toimielinten kokoukset
9.6.2021 - 2.7.2021
Kaupunginvaltuuston kokouskuulutus ja esityslista 15.6.2021
Liitteet: 0 kpl
Kantola Matleena Kuusamon kaupunki
Ympäristönsuojelu
4.6.2021 - 12.7.2021
Kuulutus päätöksen antamisesta Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 4.6.2021 § 30 yhteismetsän lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen Santeripalon maa-ainespaikalta tilalta Palvasen palsta, Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Kantola Matleena Kuusamon kaupunki
Ympäristönsuojelu
4.6.2021 - 12.7.2021
Kuulutus päätöksen antamisesta Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 4.6.2021 § 31 Destia Oy:n lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen Poroaitakankaan sora-alueelta tilalta Poroaitakangas, Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Kantola Matleena Kuusamon kaupunki
Ympäristönsuojelu
4.6.2021 - 12.7.2021
Kuulutus päätöksen antamisesta 4.6.2021 § 32 Otso Metsäpalvelut Oy:n maa-aineslupahakemuksesta hiekan ja soran/moreenin ottamiseen tilalta Saukkoharju, Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Kantola Matleena Kuusamon kaupunki
Ympäristönsuojelu
4.6.2021 - 12.7.2021
Kuulutus päätöksen antamisesta Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 4.6.2021 § 28 jätteenkäsittelyn ympäristöluvan muuttaminen osoitteessa Poratie 91 ja 10, Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Koramo Pia Kuusamon kaupunki
Ympäristönsuojelu
4.6.2021 - 12.7.2021
Kuulutus päätöksen antamisesta Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 4.6.2021 § 33 maa-aineslupa Meskeri Luoman palsta Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Koramo Pia Kuusamon kaupunki
Ympäristönsuojelu
4.6.2021 - 12.7.2021
Kuulutus päätöksen antamisesta Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 4.6.2021 § 34 maa-ainesluvan mukainen lupamääräyksestä poikkeaminen Koillistie Määttä Oy
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Ympäristönsuojelu
4.6.2021 - 12.7.2021
Kuulutus päätöksen antamisesta Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 4.6.2021 § 29 Posion Yhteismetsän lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen sekä murskaamiseen Veneselän sora-alueelta tilalta 614-874-1-0, Posio
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
31.5.2021 - 7.7.2021
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 31.5.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Finland Gold Resources S.`a r.l., Lupatunnus VA2021:0013, varausalueen sijainti: Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
31.5.2021 - 7.7.2021
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 31.5.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Laakso Minerals Oy, Lupatunnus VA2021:0014, varausalueen sijainti: Kuusamo, Posio, Taivalkoski
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
31.5.2021 - 7.7.2021
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 31.5.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Laakso Minerals Oy, Lupatunnus VA2021:0016, varausalueen sijainti: Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
31.5.2021 - 7.7.2021
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 31.5.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Laakso Minerals Oy, Lupatunnus VA2021:0015, varausalueen sijainti: Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
31.5.2021 - 15.12.2021
Puolustusvoimien kutsuntakuulutus Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella vuonna 2021
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Toimielinten kokoukset
31.5.2021 - 31.12.2021
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokoukset elokuu-joulukuu 2021
Liitteet: 0 kpl
Koramo Pia Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
27.5.2021 - 5.7.2021
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 27.5.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Laakso Minerals Oy, Lupatunnus: VA2021:0010
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
21.5.2021 - 24.6.2021
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokous ma 7.6.2021 klo 10:00 sähköisenä kokouksena Teams -etäyhteydellä
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Kaavoitus
20.5.2021 - 28.6.2021
Kuulutus kaupunginvaltuuston päätöksestä 10.5.2021 § 8 Veskan osayleiskaavan osittainen muutos
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Ympäristönsuojelu
20.5.2021 - 28.6.2021
Kuulutus päätöksen antamisesta Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 18.5.2021 § 26 Kuusamon KTK OY:n maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä tilalla Kallioalue, Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Ympäristönsuojelu
18.5.2021 - 24.6.2021
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätös 18.5.2021 nro 87/2021 dnro PSAVI/1024/2020. Asia Hulikkasuon turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien vahvistaminen ja ympäristöluvan nro 42/07/1 määrääminen raukeamaan, Kuusamo
Liitteet: 0 kpl
Koramo Pia Kuusamon kaupunki
Kaavoitus
27.4.2021 - 30.4.2022
Vuoden 2021 kaavoituskatsaus
Liitteet: 1 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Kaavoitus
18.2.2021 - 27.8.2021
Ilmoitus yleistiedoksiannosta
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausuntopyyntö Kuusamon Muojärven rantayleiskaavan
alueelle laaditusta Natura-arvioinnista

Liitteet: 0 kpl
Koramo Pia Kuusamon kaupunki
Muut kuulutukset
10.2.2021 - 31.8.2021
Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat 1.7.-31.12.2020 välisenä aikana
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Toimielinten kokoukset
19.1.2021 - 12.7.2021
Perusturvalautakunnan kokoukset kevätkaudella 2021
Liitteet: 0 kpl
Koramo Pia Kuusamon kaupunki
Toimielinten kokoukset
21.12.2020 - 8.7.2021
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokoukset ajalla 1.1.-30.6.2021
Liitteet: 0 kpl
Väisänen Anniina Kuusamon kaupunki
Toimielinten kokoukset
9.12.2020 - 30.6.2021
Kaupunginvaltuuston kokoukset kevätkaudella 2021
Liitteet: 0 kpl
Karjalainen Riitta Kuusamon kaupunki
Toimielinten kokoukset
9.12.2020 - 30.6.2021
Kaupunginvaltuuston kokoukset kevätkaudella 2021
Liitteet: 0 kpl
Väisänen Anniina Kuusamon kaupunki
Toimielinten kokoukset
4.12.2020 - 30.6.2021
Kaupunginhallituksen kokoukset kevätkaudella 2021
Liitteet: 0 kpl
Koramo Pia Kuusamon kaupunki
Toimielinten kokoukset
25.11.2020 - 22.12.2021
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaoston kokoukset vuonna 2021
Liitteet: 0 kpl
Koramo Pia Kuusamon kaupunki
Toimielinten kokoukset
23.11.2020 - 1.7.2021
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokoukset tammikuu-heinäkuu 2021
Liitteet: 0 kpl


Voit tilata RSS-syötteen klikkaamalla RSS-painiketta.    RSS-painike  

Joihinkin selaimiin tulee asentaa RSS-lukijaa varten lisäohjelma.

Kuulutushaku